Kredsgeneralforsamling 2021

Til medlemmerne af Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest:

Invitation til Kredsgeneralforsamling 2021

Da vi igen må samles op til 50 personer indendørs, er det muligt at afholde vores generalforsamling.

Det sker:

Torsdag d.27.5.2021 kl. 19.00 – 21.30

Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108, Snejbjerg 7400 Herning

Program for aftenen:

 • 19.00 Velkomst V/ konstitueret formand Lise Lotte Bjerge og præsentation af den nuværende bestyrelse
 • 19.15 – 20.45 Generalforsamling
 • 20.45 – 21.30 Kaffe/te kage
Dagsorden følger vores vedtægter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formanden aflægger beretning i år er det ved afgået formand Søren Dalgaard

3) Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab v/ Jens Chr. Sandfeld

4) Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen i 2021 – der er ingen forslag

5) Behandling af indkomne forslag  Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 20.5 på mail: lb@kredsmidtvest.dk

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. På valg er i år:

  1. Søren Dalgaard kons. næstformand
  2. Lise Lotte Bjerge kons. formand
  3. Suppleanter
   1. Dorthe Middelhede på valg for 1 år.
   2. vakant (Hanne Vendelbo er indtrådt i bestyrelsen i maj 2020)
  4. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant. Bestyrelsen indstiller: Lise Lotte Bjerge, Jens Chr. Sandfeld, Inger Enemark, suppleant:  Hanne Vendelb

7) Valg af revisor På valg er: Michael Nielsen

  1. Revisor suppleant: På valg er: Henriette Nielsen

8) Eventuelt

Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

Om dette websted

MANGLER TEKST

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *