Valgmøde – Holstebro kommune

Til medlemmer af Kreds MidtVest bosiddende i Holstebro kommune!

Landsforeningen Autisme – Kreds MidtVest afholder valgmøde.
Torsdag d. 11. november 2021 kl. 17:00 – 21:15

Sted: Kultur og frivillighedshuset, Nygade 22, 7500 Holstebro.

Deltagerne er Kreds MidtVest’s medlemmer i Holstebro Kommune og byrådskandidater fra Holstebro Kommune.

Emnet er: Autisme og handicap politik – en hverdag med autisme.

Formål: At byrådskandidaterne får en indsigt i, hvordan det er at leve i en familie, der har autismen tæt på i hverdagen, hvilke udfordringer det giver, og hvordan det kommunale system kan hjælpe.

Der vil være et professionelt oplæg på ca. 60 min.

Der serveres aftensmad.

Herefter er der rundbordssamtaler, hvor politikerne får mulighed for at lytte og være i dialog med medlemmerne.

Vi håbet er, at politikerne tager ny viden med sig ind i det kommende arbejde som vores kommunalpolitikere, fordideres beslutninger og viden kan få indflydelse på jeres hverdag.

Tilmelding senest 9. november pr. mail: sd@autismecentervest.dk

Med venlig hilsen
DH-repræsentant Jan Schmidt-Nielsen og Søren Dalgaard Bestyrelsen Landsforeningen Autisme, KredsMidtVest.

PROGRAM for aftenen

Kl. 17-18: Professionelt oplæg om autisme V/ Autisme Konsulent Lone Steengaard, Autismecenter Vest.
Kl. 18-18.30: Spisning.
Kl. 18.30 – 18.45: Fordeling af deltagerne ved dialogborde.
Kl. 18.45 – 19.00: Bestyrelsen giver et oplæg til, hvordan dialogen ved bordene skal foregå.
Kl. 19.00 – 20.00: Dialog ved bordene ud fra dialog-skema.
Kl. 20.00 – 20.30: Kaffe ved bordene og fremlæggelse af dialogen ved bordene.
20.30 – 21.00 Politikerne /byrådskandidaterne skal fortælle om, hvad de er blevet klogere på i forhold til viden om
autisme, og hvad de tager med sig fra mødet.
21.00 – 21.15 afslutning og Tak for i aften.

Om dette websted

MANGLER TEKST

Lukket for kommentarer.