Bestyrelsens medlemmer

Lise Lotte Bjerge
Navn.: Lise Lotte Bjerge
Funktion.: Formand | Sekretær | Repræsentantskabet | Fundraisin og §18-midler
Tlf.: 2095 2184​
Søren Dalgaard
Navn.: Søren Dalgaard
Funktion.: Næstformand | Suppleant til Repræsentantskabet
Tlf.: 5044 2315
Navn.: Jens Christian Sandfeld
Funktion.: Kasserer | Valgt til Repræsentantskabet
Tlf.: 2138 6970
Inger Enemark
Navn.: Inger Enemark
Funktion.: Bestyrelsesmedlem | LA bladet | Hjemmeside | Kalender | Netværksgrupper
Tlf.: 6085 0633
Navn.: Hanne Vendelbo
Funktion.: Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 2256 6343
Navn.: Henrik Kristensen
Funktion.: Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 6170 0498
Navn.: Eddie Sørensen
Funktion.: Bestyrelsesmedlem | Repræsentantskabet
Tlf.: 28 72 60 36
Lise Ebbensgaard
Navn.: Lise Ebbensgaard
Funktion.: Webmaster | ​​Netværksgrupper
Tlf.: 4079 1042