Dannelse af Netværksgrupper​

Det at få et handicappet barn (uanset ens barns alder) fremkalder altid mange følelser og reaktioner hos forældre og andre pårørende – ikke mindst når handicappet hedder autisme. Smerten, vreden, fortvivlelsen og afmagten kan være stor, og det er ofte svært at rumme og forstå det hele.

Derfor kan det være til stor hjælp at tale med andre i samme situation.

Kreds MidtVest opretter nye netværksgrupper én gang årligt i efteråret, samt i det omfang der i løbet af året står familier nok i venteposition, der “matcher” hinanden. Når vi sammensætter grupperne, vægter vi diagnose og funktionsniveau hos personen i familien med ASF højere end geografi, for at forældrene og de pårørende har mest muligt til fælles.

Vi søger for, at I kommer godt igang. Vi hjælper jer med at sætte rammerne for gruppen og giver jer idéer til, hvad gruppen kan bruges til. Når I er godt igang, forventer vi at grupperne er “selvkørende”, men det er dog altid muligt at bruge bestyrelsen i Kreds MidtVest som sparring. 

Udfyld tilmeldingsformularen (link i højre side) hvis du/I vil være med i en netværksgruppe eller bare vil vide mere om netværksgrupper.

Siden januar 2013 har vi startet netværksgrupper for bedsteforældre.

Har det jeres interesse, giv også gerne lyd!

OPDATERING

Grundet coronasituationen kommer etablering af netværksgrupper denne gang til at foregå virtuelt via Zoom. Det er stadig tirsdag d. 12. januar kl. 19-21.

Allerede tilmeldte har fået besked vedr. det praktiske.

Har man ikke nået at tilmelde sig, kan det ske via henvendelse til Inger Enemark på tlf. 60850633

Sted 

“Langvadbjerg”
Ringkøbingvej 108
7400 Herning

Betaling

Det er gratis at deltage, men det koster kr. 20,- for kaffe og kage, som betales kontant på selve aftenen.

Næste opstartsmøde

Der vil blive udsendt invitation til alle vore lokale medlemmer via mail – samt opslået info om arrangementet på både vores hjemmeside og i Landsforeningen Autismes blad.

Al henvendelse angående netværksgrupper skal ske til:

Lise Ebbensgaard
Navn.: Lise Ebbensgaard
Stilling.: ​​Kontakt vedr. netværksgrupper
Tlf.: 4079 1042
Opdatering

Grundet coronasituationen kommer etablering af netværksgrupper denne gang til at foregå virtuelt via Zoom. Det er stadig tirsdag d. 12. januar kl. 19-21.

Allerede tilmeldte har fået besked vedr. det praktiske.

Har man ikke nået at tilmelde sig, kan det ske via henvendelse til Inger Enemark på tlf. 60850633

   Program for det årlige opstartsmøde for dannelse af netværksgrupper
Kl. 19.00Velkomst, hvorefter vi vil fortælle, hvilke erfaringer vi har med netværksgrupper, og hvad det kan bruges til.
Kl. 19.30Vil vi, ud fra de oplysninger I har givet i forbindelse med tilmeldingen, danne netværksgrupperne. Når vi danner grupperne, lægger vi vægt på at ”matche” forældre med børn på nogenlunde samme alder og udviklingstrin.
 

Herefter tager vi kaffen med ud i grupperne og her præsenterer I jer selv for hinanden. I grupperne fastsættes ”rammerne” for jeres netværk:

  • Hvor, hvornår og hvor tit skal vi mødes?
  • Forplejning, kommunikation mellem møderne o.a.
  • Hvilke forventninger har man til hinanden?
  • Og andre ting, som forhåbentligt som kan give jer en god start.