Rådgivning

Er I forældre eller pårørende til et menneske, som lige har fået en diagnose indenfor autismespektret? Er jeres barn nået et nyt livsstadie? Eller har I bare brug for hjælp og rådgivning her og nu? Hjælpen er nær – her kan man læse om forskellige muligheder for rådgivning.

Autismeforeningens egen rådgivning 

Læs mere på Autismeforenings hjemmeside

Autismecenter Vest

Autismecenter Vest arbejder med rådgivning, undervisning, foredrag etc. til både forældre/pårørende, mennesker med ASF og til fagpersoner, institutioner og offentlige myndigheder. Centeret samarbejder med fagpersoner, som alle har arbejdet med ASF i en årrække og har en bred erfaring. Det er bl.a. sagsbehandlere, psykologer, psykiatere, pædagoger, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter, familieterapeuter. Centret arbejder på at synliggøre ASF som et handicap, som giver store udfordringer i forhold til at kunne begå sig i vores samfund men som også giver masser af muligheder under de rette betingelser.

NYHED!

Autismecenter Vest, tilbyder medlemmer af Landsforeningen Kreds MidtVest, en abonnementsordning, der tilbydes pædagogisk rådgivning og Socialrådgivning.

Læs mere på Autismecenter Vests hjemmeside

Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, hvis mission er at fremme skolebørns trivsel og læring gennem rådgivning af forældre og andre, der oplever problemer i forbindelse med et barns skolegang.
Besøg Forældrerådgivningens hjemmeside

DUKH – Den Uvildige konsulentordning på Handicapområdet

DUKH rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. Vi er en uvildig part i sagen og er organiseret som selvejende institution under Social- og Integrationsministerie
Læs mere om DUKH her

VISO

VISO rådgiver borgere, kommuner, institutioner og tilbud – når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.
Læs mere om VISO her (OBS! – kan tage lang tid at uploade)