Resumé fra valgmøde i Herning

Målet er at kredsen afholder så mange valgmøder som muligt  — et i hver afKreds MidtVest’ 6 kommuner. Den første kommune var Herning. Her deltog 8 politikere fra forskellige partier og lister, samt nogle medlemmer, som delte ud af deres erfaringer med Herning Kommune.

Vi ved at politikere uden indgående kendskab til autisme, har nogle tanker:

 • Kan det passe at der er “så” mange med autisme?
 • Kan man behandle sig ud af autisme?
 • Hvorfor kan personer med autisme ikke bare gøre som andre?
 • Hvad er det sker i de familier det har en hverdag med autisme?

Nogle tænker helt sikkert også:

 • Kan vi gøre noget, for at lette hverdagen for familier med autisme?
 • Hvor er Herning Kommune god?
 • Hvad er det familierne oplever i mødet med systemet?
 • Hvad med fremtiden, kan personer med autisme bidrage fx igennem et job, hvisja, hvorfor er der så, så lave en beskæftigelsesgrad, blandt personer med autisme ?
 • Kan personer med autisme gennemfører en uddannelse?

Tankerne er helt sikkert mange og heldigvis var de 8 politikere vi havde på besøg i Herning, meget nysgerrige på at få ny viden, og blive klogere på “En hverdag med Autisme”.

Efter en kort og intens intro til autisme, og meget aktive dialoger med medlemmer at autismeforeningen Kreds MidtVest, blev aftenen rundet af med flere interessante refleksioner fra politikerne:

 • Der mangler et fællessprog for de problemer som familier med autisme møder.
 • Alle pårørende og personer med autisme, bør tilbydes “Autisme-skole”, således at familier (kærester, søskende, bedsteforældre og andre nære relationer) kan lære hvad denne gennemgribende diagnose betyder for den enkelte og for familierne, det går ikke over, og det påvirker hele familien. Et specialiseret tilbud, kræver specialiseret sagsbehandlere
 • Jobcentret, bør have jobkonsulenter, derved noget om autisme, og mere generelt om autisme, og hvordan man får en god dialog med personer med ASF
 • Hvis flere skal i uddannelse og/eller arbejde, skal der investeres i støtte og hjælp
 • De bør være en sagsansvarlig koordinator, som hjælper den enkelte og familierne, man kan ikke være koordinator og rumme egen situation samtidig.
 • Forældre med autistiske børn, skal ikke opleve at der stilles spørgsmål ved deres forældreevne, det er dårlig sagsbehandling
 • Forvaltningen og systemet skal lære af de god e forløb, og sætte den vide i system, et godt sagsbehandlingsforløb, må ikke være afhængig af hvor stærkt et bagland man har.
 • Vigtigt at alle der arbejder med familier og personer med autisme, ved at det er et spekter, og at den enkelte ændrer sig undervejs.
 • Det var ny viden for flere at hjerne fungere så meget anderledes, og at fx modenhed typisk kommer senere hos personer med autisme, derfor skal systemet anerkende at der er be hov for forældre /pårørende/ægtefæller m.m, selvom personen er fyldt 18 år.
 • Det er meget trist at så mange børn med autisme har skolevæ rgning
 • Det er meget ærgerligt at samfundet går glip af god arbejdskraft, fordi virksomhederne ikke får den nødvendige viden og hjælp til at ansætte personer med autisme.
 • Samfundet har i dag indrettet sig fuldstændigt umuligt for personer med autisme, man skal være omstillingsparat, fleksibel og social aktiv…………………..
 • Hvis forvaltningerne skal være søjle-opdelt, så skal søjlerne væ re “tykkere”, således at de kan rumme mere. EN INDGANG, skal give mening
 • Det kunne være en god ide at have pædagoger i 0-3 klasse, alt forskning vier at tidlig indsats, gør en forskel, og hjælper både personer med ASF og deres familier.
 • Ville mere brug af VISO— gøre at forvaltningen bliver bedre til udredning, sagsbehandling og støtte?
 • Nedsmeltning er ikke mangel på opdragelse — det er et råb om hjælp.
 • Skræmmende at der er så mange der får komorbiditet, igennem livet.
 • Vigtigt at personen med autisme eri centrum for støtte, hjælp og hvilken plan der skal følges, og hvornår den skal justeres.
 • Når du har mødten med autisme, har du mødt én mad autisme

En lille men væsentlig forskel på NT og personer med autisme

NT: “aflades” langsomt, oplades hurtigt

ASF: “aflades” hurtigt, oplades langsomt

Man kan godt være normalt begavet ogvære autist, men sanser og de eksekutive evner er hele tiden udfordret.

Ud fra ovennævnte, er det tydeligt at vores politikere blev klogere, og har fået ny viden, så er det bare lige om de også tager det med i det politiske arbejde fremoverogi det nye byråd.

Husk at du også har en stemme d.16.11, der kan du stemme til byrådet i din kommune og regionsrådet i regions Midt.