Lemvig

Det Sociale pitstop

Lemvig Kommune har åbnet et ny tilbud ”Det Social Pitstop” – formålet er, at borgere i kommunen, kan møde op i en ”Åben Rådgivning”, hvor man kan komme til at tale med en, der måske kan vejlede videre og eller blot ved en tidlig indsats, måske kan være med til at forebygge Se mere her: Det sociale pitstop (lemvig.dk)