TopBanner Autismecenter Vest

Om Kreds MidtVest

Kreds MidtVest er en del af Landsforeningen Autisme, og dækker kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.

Kreds MidtVest har sit udgangspunkt på Langvadbjerg (tilhørende “Langvadbjergfonden”) i Snejbjerg ved Herning. Her afholdes de fleste af kredsens møder, temadage og øvrige arrangementer.

Formålet med Kreds MidtVest’s virke:

  • At skabe kendskab til og forståelse for mennesker med ASF – og de vanskeligheder, handicappet medfører for hele familien.
  • At repræsentere mennesker med ASF’s interesser i forhold til bl.a. samfund, politikere, medier og institutioner.
  • At være med til at sikre det fornødne antal børnehave-, fritids-, aflastnings-, beskæftigelses-, undervisnings- og botilbud til mennesker med ASF
  • At være med til at skabe rammer, så mennesker med ASF, uanset alder, funktionsniveau og bopæl, kan få et værdigt liv – hele livet.
  • At medvirke til at fremme den nødvendige forskning.
  • At arrangere kurser og temadage for øget viden og forståelse pårørende og fagfolk imellem
  • At skabe kontakt – forældre og øvrige pårørende imellem.
  • At lytte, rådgive, vejlede – og forstå.
Bestyrelsen
Lille Billede

Her kan du se medlemmer af Kreds Midtvest bestyrelse anno 2018.
Vi er alle forældre til børn  med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Bestyrelsens medlemmer 

Vedtægter, referater og regnskab
Vedtægter Billede

Du kan her læse vores vedtægter i foreningen og læse vores referat fra seneste generalforsamling. Samtidig kan du se vores regnskab.

Vedtægter , Kreds MidtVest 2009 (Bilag 1).pdf

Referat fra Generalforsamling 2017

Regnskab 2016

Medlemsskab
Medlemsskab billede

Du bliver medlem ved at indmelde dig i Landsforeningen Autisme, og hvis du bor i en af vores 6 kommuner, bliver du automatisk tilknyttet vores kreds. Se mere herunder

Indmeldelse her