Om Kreds MidtVest

Kreds MidtVest er en del af Autismeforeningen, og dækker kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.

Kreds MidtVest har sit udgangspunkt på Langvadbjerg (tilhørende “Langvadbjergfonden”) i Snejbjerg ved Herning. Her afholdes de fleste af kredsens møder, temadage og øvrige arrangementer.

Formålet med Kreds MidtVest’s virke:

  • At skabe kendskab til og forståelse for mennesker med ASF – og de vanskeligheder, handicappet medfører for hele familien.
  • At repræsentere mennesker med ASF’s interesser i forhold til bl.a. samfund, politikere, medier og institutioner.
  • At være med til at sikre det fornødne antal børnehave-, fritids-, aflastnings-, beskæftigelses-, undervisnings- og botilbud til mennesker med ASF
  • At være med til at skabe rammer, så mennesker med ASF, uanset alder, funktionsniveau og bopæl, kan få et værdigt liv – hele livet.
  • At medvirke til at fremme den nødvendige forskning.
  • At arrangere kurser og temadage for øget viden og forståelse pårørende og fagfolk imellem
  • At skabe kontakt – forældre og øvrige pårørende imellem.
  • At lytte, rådgive, vejlede – og forstå.

Medlemskab

Ved indmeldelse i Autismeforeningen bliver du automatisk tilknyttet Kreds MidtVest, når du er bosiddende i enten Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern eller Struer kommune

Indmeldelse sker via dette link

Vedtægter

Se vedtægterne HER