Ringkøbing-Skjern

Tilbud til børn og unge (0-18 år)

Børn og Familie

Børn og Familie tager sig af indsatsen over for børn og unge mellem 0 og 18 år. Desuden tager Børn og Familie sig af råd og vejledning til familier med børn og unge mellem 0 og 18 år.

Børn og Familie Ringkøbing-Skjern kommune

PPR

Selvfølgelig! Her er en mere kompakt version:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er et vigtigt tilbud til børn og unge. I PPR arbejder pædagogiske konsulenter, psykologer og talehørekonsulenter tæt sammen. Deres opgaver omfatter rådgivning og vejledning til forældre, dagplejere, pædagoger, lærere og skole- og dagtilbudsledere. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år.

PPR fokuserer på en tidlig og forebyggende indsats i samarbejde med andre enheder. De nære voksne omkring barnet spiller en afgørende rolle for trivsel, udvikling og læring.

PPR Ringkøbing-Skjern kommune

Autismekonsulent

Anni Jespersen er autismekonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hun er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og er udover sin ansættelse som autismekonsulent også ansat som pædagogisk konsulent. Hendes tilbud kan bruges af skoler, daginstitutioner samt af forældre, der har et barn i alderen 0 til 18 år med en autismediagnose. Anni Jespersen tilbyder viden og sparring omkring diagnosen og dens indvirkning på barnets dagligdag, trivsel og udvikling. Dette kan ske gennem samtaler med fagpersoner, barnet eller den unge selv, samt sparring for forældre, søskende eller andre nære pårørende. Du kan kontakte Anni Jespersen på telefon 20 77 05 47 .

Voksne (18 år og derover)

Fagområdet Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune omfatter flere enheder, herunder Kvalitet og Udvikling, Forvisitation og Vendepunktet, Myndighed, samt 3 områder med bo- og dagtilbud og bostøtte for personer over 18 år. 

Alle nye henvendelser til Handicap og Psykiatri skal ske til Forvisitation og Vendepunktet.

Handicap og Psykiatri Ringkøbing-Skjern kommune

Forvisitation og Vendepunktet kan kontaktes på telefon 99 74 11 24 mandag – fredag kl. 10.00 – 12.00 – eller på mail