OBS! Al kontakt vedr. BOOKING af lokaler til netværksgrupper på Langvadbjerg skal ske via info@kredsmidtvest.dk

Netværksgrupper – DERFOR!

At have et barn med en autismespektrumforstyrrelse  fremkalder (uanset barnets alder) forskelligrettede  følelser og reaktioner hos forældre og andre pårørende. Smerten, vreden, fortvivlelsen og afmagten kan være stor, og det er ofte svært at rumme og forstå det hele.

Oveni de mange følelser man som forælder oplever, kommer udfordringerne med at agere som forældre i forhold til at få den rette hjælp til sit barn i form at dagtilbud, skole og uddannelse, rådgivning, aflastning, hjælpemidler, overgamg til voksenlivet osv.

Derfor kan det være til stor hjælp at tale med andre i samme situation.

Sådan gør vi!

Kreds MidtVest opretter nye netværksgrupper én gang årligt i efteråret. Og kommer der hen af vejen forældre/familier nok, der hvor deres børn “matcher” hinanden, kan vi starte en gruppe op efter behov.

Når vi sammensætter grupperne, vægter vi diagnose og funktionsniveau hos personen i familien med ASF højere end geografi, for at I som forældre og pårørende har mest muligt til fælles.

Vi søger for, at gruppen kommer godt igang. Via et fysisk møde hjælper vi jer med at sætte rammerne for gruppen og giver jer idéer til, hvad gruppen kan bruges til. Når I er godt igang, forventer vi at grupperne er “selvkørende”, men det er dog altid muligt at bruge bestyrelsen i Kreds MidtVest som sparring. 

Siden januar 2013 har vi ligeledes startet et par enkelte  netværksgrupper for bedsteforældre. Har det jeres interesse, giv også gerne lyd!

Udfyld tilmeldingsformularen via dette link, hvis du/I vil deltage i en netværksgruppe eller blot vide mere.

Kontaktperson vedr. netværksgrupper er Lise Ebbensgaard, le@kredsmidtvest.dk

Er du i tvivl om, hvad en netværksgruppe KAN give, er der inspiration at hente via denne dejlige hilsen, som Kreds MidtVest  modtog i slutningen af 2021:

“Jeg skriver på vegne af en gruppe personer, der har udgjort en netværksgruppe for forældre til autister i alderen ca. 16-20, dvs. dem, der er på vej til at blive voksne.

Vi har fungeret i en del år, måske 4-5 år.

Nu har vi ikke det samme behov længere, så vi har besluttet at nedlægge os som netværksgruppe, og det vil sige, at der ikke kan henvises flere nye til os.

Flere af de ældste af “børnene” er godt på vej med flexjob og kæreste.

 Det har været rigtig godt for os at være en gruppe, der har mødtes ca. 8 gange årligt, dels på autismecentret, dels på video.

 Fremover har vi planlagt at mødes ca. halvårligt, privat, da vi efterhånden er blevet gode venner.

Mange tak for at vi i sin tid blev hjulpet på vej i en netværksgruppe!”